Thursday, June 5, 2014

קפה עלמה ️ומרסל הלא ילדה


היום הלכתי לפגוש ילדה בבית קפה עלמה ביפו .
דו קיום קיים פה.

בטיולים בעולם אני תמיד קונה מתנות קטנות מרוכלים מקומיים לעזור לפרנסת העולם , ללא אדם מיועד לנתינה אבל תמיד אני מוצאת להם נשמה נכונה , פריטים קטנים ממגירת ההפתעות ״שיהיה״ מזכרות מארצות רחוקות , ללא שם שמתי בשקית ממוחזרת עם מסר תואם מרסל שהיא הכי לא ילדה .״תהיי מה שאת רוצה להיות״ בעצם מכרו לי ליפסטיק באיטליה


בדרך פגשתי שני זקנים לא קשורים זה לזו אבל עצובים ביחד.
על הקיר התנוססה אימרה ״אין לי ארץ אחרת״ לידה אימרה בערבית ניחשתי שזאת אימרה מאתגרת דו קיום .חיילת וטיפות גשם ביוני .

מרסל הביאה לי את הספר שלה במתנה. כתבה לי הקדשה ושתינו קפה בפינגן עם מעדן שאחזור לטעוםעכשיו אולי פעם אשתה ערק לכבודה..אחרי הכל כמה דברים עוד נשאר לי לעשות לראשונה ?


Location:Tel Aviv-Yafo,Israel

Tuesday, June 3, 2014

In 2014 we must clear the poor people from the streets

It's so sad to see people who need to dig in trash bins for food .
It's 2014 we can find a away to clear poor people from the streets by helping them . It's a sad vision .


- Posted using BlogPress from my iPad